Směrnice

Zákony, vyhlášky a kodexy

 • Zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
 • Zákon č. 295/2016 Sb. Kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí
 • Zákon č. 257/2016 Sb. Zákon o spotřebitelském úvěru
 • Zákon č. 258/2016 Sb. Kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
 • Zákon č. 96/1993 Sb. O stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z přijmu, ve znění zákona č. 35/1993 Sb.
 • Zákon č. 426/2011 Sb. O důchodovém spoření
 • Zákon č. 427/2011 Sb. O doplňkovém penzijním spoření
 • Vyhláška č. 215/2012 o odborné způsobilosti pro distribuce některých produktů na finančním trhu
 • Zákon č. 256/2004 Sb. O podnikání na kapitálovém trhu
 • Zákon č. 240/2013 Sb. O investičních společnostech a investičních fondech.
 • Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z přijmu
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 253/2008 Sb. Zákon o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu
 • Zákon č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Kodex Etiky v pojišťovnictví  
 • Etický kodex finančního trhu  
 • Kodex – Daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění